WELKOM!

Van horen zeggen en andere ICT sprookjes

Dit keer: doodverklaringen

Concurrerende vendors maken er een sport van om producten en solutions van collega aanbieders dood te verklaren. Doodverklaringen zijn aan de orde van de dag. Dat de soep niet zo heet gegeten wordt mag duidelijk zijn gezien het feit dat het eerder doodverklaarde tape storage platform komt met nieuwe ontwikkelingen. HP, Storagetek/SUN en IBM timmeren hard aan de weg. (Lees meer over tapedrive, tapedrive reparatie)

Ervaring telt daar zijn we allang achter in de IT wereld. Natuurlijk smijten we nieuwe ideeën van evenzo verse IT newbies niet weg maar emulgeren dit gedachtegoed tot een hoeveelheid bruikbare informatie maar toch hebben we de neiging te willen luisteren naar de"ervaring".

Dit gaat onverminderd op voor ervaren professionals die informatie en kennis met ons delen via columns in de vakbladen. Dit keer luisteren we graag naar laten we hem voor de gemakkelijkheid maar "ome Gert" noemen. Dit is wat hij schreef in een van de gefuseerde vakbladen:

Traditionele diskdrives zijn dood

(HDD), zo willen ons de aanhangers van de populaire flashdrives doen geloven, volgens Ome Gert herhaalt de geschiedenis zich, deze zich herhalende onzin hebben we eerder gehoord en verwijst naar een verhaal dat zich eind jaren tachtig afspeelt binnen de tape divisie van een van de bekende Tape concurrenten die jammerlijk achter de feiten aanliep en zo de tape dood verklaarde. Storagetek (inmiddels opgegaan in Oracle/Sun) verkocht in die tijd een record aantal van 10.000 grote taperobots "Powderhorns" of silo's genaamd. Deze formaten spraken tot de verbeelding want konden 4400 tapes bevatten. Het concurrerende merk dat dapper maar onterecht de doodswens uitsprak heeft de achterstand nooit meer in kunnen halen en van de manager door wiens mond deze uitspraken de wereld in gestrooid werden is niets meer vernomen.

Tape drive nog veel gebruikt

Inmiddels is  tape al meerdere malen dood verklaard, vooral door bedrijven zoals EMC en Datadomein. Volgens het artikel van "ome" Gert reden de werknemers van laatstgenoemd bedrijf zelf met een "Tape sucks" -bumpersticker. Nu naar de werkelijkheid: naar schatting 70% van de business data staat op tape en er wordt met enige regelmaat een nieuwe generatie tapedrive aangekondigd, binnenkort mogen we de nieuwe LTO6 verwachten die boordevol staat van recente techniek. In ieder geval zal uw beheerder door LTFS exact weten waar de te zoeken data zich bevindt. Om even aan te geven hoe ver we staan in de LTO techniek: De LTO1 verwerkte 100GB terwijl de nieuwe generatie LTO 6 dit op een niveau van 3.2 TB brengt met een snelheid die vertienvoudigt is. Via Encryption wordt uw data op een Fort knox-achtige wijze versleuteld zodat niemand op een ongeoorloofde wijze bij uw belangrijke en geclassificeerde bedrijfs-informatie kan komen..veilig data beheer? Kan het veiliger? 

De columnist meldt nog wel dat de rol van Tape aan het veranderen is. Tape vervult meer en meer de rol van "Deep Archive" en van deze data krijgen we steeds meer in de nabije toekomst. Of we eens willen kijken naar de explosieve datagroei in de healthcaresector en de bewaartermijnen die kunnen oplopen tot 115 jaar. Het zal een ieder wel duidelijk zijn dat je geclassificeerde en privacy patiëntendata niet van links naar rechts in een harddisk array laat verplaatsen maar keurig netjes op een tape bewaart. En vervolgens keurig met LTFS terug te vinden is. Hiernaast vervult Tape steeds vaker een rol in disaster-recovery(golden copy).

Ervaring telt, ook bij tape

Achter bijna elke doodverklaring zit niet zelden een commercieel belang, helaas worden deze uitspraken vaak geboren uit onkunde, onervarenheid en/of naïviteit. Wishful thinking en selffulfilling prophecy zijn vaak de werkelijke redenen die aan dergelijke uitspraken ten grondslag liggen. 
Waren het een aantal HDD platforms die Tape dood wenste zijn het nu de Flashoplossing georiënteerde belanghebbenden die de traditionele diskdrives dood wensen. Gelukkig leert de ervaring anders. Zo "ome" Gert, zijn we toch weer waar we moeten wezen. Het is de ervaring die telt.

LTO staat voor Linear Tape-Open en is een initiatief van het Ultrium consortium bestaande uit HP, IBM en Quantum.

Tapestorage wordt aangeboden door Storagetek/Oracle, HP, IBM en Quantum, Dell, Fujitsu. LTFS.

Frontier is tevens Alpha server specialist

FaLang translation system by Faboba